– Chọn CHINESE TOOL – Muốn Flash thì chọn Write – Chọn đường dẫn đến file BIN – Chọn chế độ USB Mode – Chọn…

READ MORE »

I. Các công cụ cần thiết – Driver cần thiết: LINK1 hoặc LINK2 – SP Flash Tool: SP Flash Tool v3: LINK1 hoặc LINK2 SP…

READ MORE »

  I. Công cụ cần thiết Samsung KIES – Download Kies LINK1 hoặc LINK2 Hỗ trợ: Galaxy S4, Note 3 và những thiết bị cũ…

READ MORE »

  Internet Download Manager (IDM) là một công cụ tăng tốc và quản lí tải xuống cho việc tải tập tin từ mạng của trình…

READ MORE »

Tiếp loạt bài về CRUD trong laravel 5. Ở phần cuối này mình tiếp tục với edit và update.

READ MORE »

Tiếp loạt bài về CRUD trong laravel 5. Ở phần 3 này mình tiếp tục với create và delete record3.

READ MORE »