Đưa máy về chế độ Droidboot (Tắt máy xong Nhấn và giữ phím Nguồn + Tăng âm lượng)

Kết nối với máy tính và bật Asus Flashtool lên:

- Chọn model máy theo máy của các bạn
- Chọn đến file .RAW theo đúng mã máy
- Nếu bạn muốn xóa dữ liệu trong máy thì chọn YES (khuyên dùng)
- Chọn cổng kết nối như hình
- Bấm Start và đợi trong ít phút

asus-flash-tool

Download ASUS Flash Tool: LINK1 hoặc LINK2

Driver cần thiết: Intel Android Driver

Chúc các bạn thành công.