flash-tool-mediatek

I. Các công cụ cần thiết

– Driver cần thiết: LINK1 hoặc LINK2

– SP Flash Tool:

II. Các bước tiến hành

– Tắt hẳn điện thoại và Tháo pin nếu có thể tháo rời.

– Tải Rom Stock (gốc) hay rom custom (tùy chỉnh) mà bạn muốn Flash cho điện thoại về máy tính và giải nén.

– Giải nén SP Flashtool đã tải bên trên và chạy file flash_tool.exe

flashtool-3

- Nhấn Scatter-loading và chọn tới Foder Lưu File Rom đã giải nén MT65xx_Android_scatter.txt trong thư mục ROM.
- Chọn Download Only và Bỏ chọn Preloader (Vì lỡ đang chạy mà nó cúp điện hay sút cáp là xác định ăn HARD BRICK :v)
- Bấm DOWNLOAD và cắm điện thoại đã TẮT NGUỒN vào máy tính (không lắp pin nếu có thể  tháo rời). Một số dòng máy trước khi kết nối với máy tính nhấn và giữ Volume (+) hoặc Volume (-) rồi mới cắm cáp vào để máy tính dễ nhận Driver.
- Sau khi quá trình Flash thành công sẽ báo Download OK
- Tắt Flashtool, rút cáp ra, bật SmartPhone và thương thức thành quả.

OK-Phone-Flash-Tool

Chúc các bạn thành công.