- Chọn CHINESE TOOL
- Muốn Flash thì chọn Write
- Chọn đường dẫn đến file BIN
- Chọn chế độ USB Mode
- Chọn tiếp USB_(Cable&Mode)
- Nhấn Start
- Tắt điện thoại và cắm cáp kết nối với Máy tính

piranhatool

Tùy theo máy bạn phải nhấn nút boot nó mới flash nhé (volume + hoặc volume –)

– CPU MTK thường cắm cáp là chạy ko cần làm gì hết (Riêng dòng Oppo giữ Volume Up nhé)
– SPD thì nhấn boot key (phím vào chế độ flash, tùy theo máy có boot key khác nhau nhé)

Download Piranha Tool: LINK1 hoặc LINK2